انتخابات چهاردهمین دوره ریاست‌ جمهوری در سراسر کشور

 

صبح امروز ۸ تیر ۱۴۰۳ همزمان مردم سراسر کشور در محل اخذ رای چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.