پادکست

پادکست شماره ۶ | ۱۸ آبان ۱۳۹۸

در رادیو صبح ساحل هجدهم آبان می شنوید:


آغاز بارندگی ها در استان و مشکلات شهری

هشدار ستاد بحران

کمبود بنزین سوپر در استانی با دو پالایشگاه نفتی