خبرهای حوزه خلیج فارس

عربستان در انرژی‌های پاک سرمایه‌گذاری می‌کند
عربستان در ادامه برنامه بلندمدت خود برای سرمایه‌گذاری غیرنفتی ، روی انرژی‌های پاک سرمایه گذاری می‌کند.
رایزنی روسیه و عربستان درباره قیمت نفت
پوتین و بن سلمان با هم درباره قیمت نفت گفتگو و رایزنی کردند.
محمد سلیمانی سرکنسول جدید ایران در دبی شد
وزیر امور خارجه در دیدار «محمد سلیمانی» سرکنسول جدید جمهوری اسلامی ایران در دبی ضمن تأکید بر اهمیت روابط با همسایگان، بر توسعه مناسبات با امارات عربی متحده تأکید کرد.

بیشتر