خبرهای اجتماعی

ثبت احوال: امکان صدور شناسنامه متولدین ۱۵روز اول آذر به تاریخ ۹۹.۹.۹
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور با تاکید بر لزوم توجه والدین به سلامت فرزندان خود به جای توجه به تاریخ تولد رُند اظهار کرد: امکان صدور شناسنامه متولدین ۱۵روز اول آذر به تاریخ رُند وجود دارد.
نحوه شکایت از اصنافی که پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌ها را رعایت نمی‌کنند
مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درباره نحوه شکایت از اصنافی که پروتکل های بهداشتی و محدودیتهای اعلامی را رعایت نمی کنند، توضیح داد.
سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان: برخی از صنوف برای قطع زنجیره کرونا همکاری نمی‌کنند
رییس روابط عمومی و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: با گذشت پنج روز از اجرای طرح ملی مبارزه با کرونا ومحدودیت ها، هنوز برخی از صنوف استان پر مشتری با این ستاد همکاری نمی کنند.

بیشتر