خبرهای اقتصادی

دبیر خانه‌ی کشاورز استان هرمزگان: هرمزگان پایانه فروش محصولات کشاورزی ندارد
یکی از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی کمیسیون کشاورزی و آب‌های زیرزمینی است که رئیس این کمیسیون در سفر به بندرعباس جلسه‌ای کوتاهی به نام کشاورزان ترتیب داد که بعید می‌دانم کشاورزان اصلاً به آن دعوت‌شده باشند درحالی‌که به‌عنوان نماینده کشاورزان به‌اندازه صفحات شاهنامه حرف و سخن داشتم!
خرید تضمینی گندم و کلزا در حاجی آباد آغاز شد
رئیس اداره تعاون روستایی حاجی آباد گفت: کار خرید تضمینی گندم و کلزا از کشاورزان، با شروع برداشت نخستین خوشه های این دو محصول، در شهرستان حاجی آباد، از هفته جاری شروع شد.
ناگفته‌های مدیرکل از وضعیت محیط زیست هرمزگان؛ اعتراض اهالی سوزا به فعالیت کارخانه‌های پودر ماهی
"کارخانه های پودرماهی در شهر سوزا دارای دستگاه‌های بوسوز و بوگیر هستند ولی باز ساکنان آن منطقه علی‌رغم رعایت مسائل زیست محیطی این کارخانه ها ،از بوی نامطبوع آنجا شاکی هستند ".

بیشتر