آرشیو مطالب

نویسنده: شیوا شاکری
درباره استاد «شفیعی کدکنی» و کتاب جدیدش «طفلی به نام شادی» یک شاعرانه شیرین
  بین استادان در قید حیات رشته زبان و ادبیات فارسی بی شک هیچ نامی به انداره «محمدرضا شفیعی کدکنی» درخشان نیست. او با تالیفات متنوعش موقعیت خاصی در ادبیات معاصر ما به دست آورده است.
خلیج، برگ برنده هرمزگان
لزوم توجه به اقشار تاثیرگذار، باعث شده است تقویم کشور ما هم مثل همه کشورها مناسبت‌هایی داشته باشد تا بهانه‌ای باشد برای پرداختن به گروه‌های موثر جامعه و روشن کردن اهمیتشان برای مردم. 29 مهر یکی از این روزهاست که به نام صادرات نام‌گذاری شده است. این نام‌گذاری بهانه‌ای است تا درباره این رکن مهم اقتصاد و کسانی که برای اعتلای آن تلاش می‌کنند، صحبت شود.
رفتار درست با یک نابینا

بیشتر