آرشیو مطالب

نویسنده: سید علی هاشمی - عکاس
جستاری بر یک وظیفه
تنها یک روز از انفجار ویرانگر بیروت پایتخت لبنان گذشته است. انفجاری که چندهزار زخمی و بیش از صد کشته برجای گذاشته و حجم عظیمی از ویرانی را در عروس شهر های خاورمیانه بوجود آورده است.
صبح ساحل بررسی کرد مناطقی از هرمزگان که از چشم گردشگران مخفی ماند
در این گزارش سعی شده نقاط مختلف استان به لحاظ مقصد های گردشگری بررسی شود تا به مقاصد و هدف های جدید گردشگری که تا به امروز کمتر به آن توجه شده دست یافت با امید به اینکه در آینده توازنی ایده آل در توسعه صنعت گردشگری در استان هرمزگان برقرار و تمام نقاط این استان دیدنی به هموطنان معرفی شود تا آنها به سفر به مناطق مختلف هرمزگان تشویق شوند.

بیشتر