مطالب محمد خداکریمی

چرا استاندار ورود نمی‌کند؟!!
استفاده اختصاصی ممنوع «عبارت آشنایی که همیشه به چشم می‌خورد. فرق نمی‌کند، در خیابان، کوچه‌پس‌کوچه، جاده، روستا، شهر و هر جا که محل تردد خودرو باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی از احیای واحدهای تولیدی خبر داد: رونق تولید در صنعت طیور استان هرمزگان
یکی از وظایف ذاتی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه شش خرید تضمینی گندم و کلزا از کشاورزان استان است که در جهت حمایت تولید داخلی در سطح ملی و جلوگیری از ورود واسطه گران و دلالان در این بخش کشاورزی می‌باشد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی هرمزگان خبر داد: حمله بدون خسارت ملخ ها به اراضی کشاورزی:
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان با بیان اینکه بیش از یک میلیارد تومان نیز هزینه شده است تصریح کرد: تمامی امکانات مهیا و اگر سم و نیرو بیشتری لازم باشد، هیچ مشکلی وجود ندارد.

بیشتر