مطالب محمد خداکریمی

رئیس نظام‌مهندسی معدن هرمزگان در گفت‌و‌گو اختصاصی با صبح ساحل بیان کرد: ارزش‌افزوده بخش معدن بالاتر از بسیاری از صنایع است
رئیس نظام‌مهندسی معدن هرمزگان گفت: ازنظر ارزش‌افزوده بخش معدن دارای مزیت‌های بالاتری نسبت به بخش‌های تجاری، مسکن و بسیاری از صنایع دارد.
گزارش اختصاصی صبح ساحل : فساد،دریا می‌خورد
زمین‌خواری،جنگل خواری،کوه خواری و کویر خواری و امروز دریا خواری. اگرچه شنیدن کلماتی مانند زمین‌خواری، رانت‌خواری و رشوه‌خواری باعث برانگیخته شدن تعجب شنونده نمی‌شود، اما شاید کمتر کسی اصطلاح «دریا خواری» را شنیده یا لمس کرده باشد. مناطق ساحلی همیشه با پدیده دریا خواری مواجه بوده‌اند...
بحرانی که گلستان جنوب را تهدید می‌کند؛ بغض‌های فرورفته در فرو چاله‌ها
میناب دومین شهرستان پرجمعیت استان هرمزگان با آن دشت‌های حاصل‌خیزش، با آن لیمو و انبه‌اش که شهرت جهانی دارد،با آن پنجشنبه‌بازارش که میراثی کهن از نیاکان این منطقه بجا مانده، این روزها حالش خوب نیست،میناب بیماراست و مردمانش نگران آینده.

بیشتر