آرشیو مطالب

نویسنده: محمد خداکریمی
استفاده از نان با کیفیت حق مردم است
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان هرمزگان از برگزاری دوره آموزشی تخصصی ویژه نانوایان شهرستان بندرعباس خبر داد.
چهره پیدا و پنهان شهر ما
از باران گفتن و مسائل و مشکلات مختلف آن بسیار تکراری شده است. اینکه اگر باران ببارد چه می‌شود، باران ببارد، برق قطع می‌شود، باران ببارد، آب قطع می‌شود، باران ببارد، تلفن دچار اختلال می‌شود. باران ببارد، شهر شاهد آب‌گرفتگی معابر می‌شود. باران ببارد سقف خانه‌های قدیمی فرومی‌ریزد، باران ببارد چنان می‌شود و چنان نمی‌شود و خیلی از گرفتاری‌ها دیگر که متوجه مردم شهرها و روستاها می‌شود.
وزیر کشور: بیش از ۹۱ درصد از داوطلبان انتخابات تایید صلاحیت شدند
وزیر کشور از تایید صلاحیت بیش از 91 درصد از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.

بیشتر