آگهی مزایده شش دانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلاق با کاربری مسکونیشش دانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلاق با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی ۲۴۸۷۳ فرعی از ۳ اصلی ، مفروز و مجزا شده از 34794 فرعی از اصلی مذکور، قطعه ۷ در طبقه ۱ و واقع در بخش ۰۲ ناحیه 00 حوزه ثبت ملک ناحیه دو بندرعباس استان هرمزگان به مساحت ۹۵.۵۳ متر مربع بندر عباس پنجاه هکتاری پارت شمالی بلوار امام حسین شهرک نور کوچه پشت دانشگاه آزاد سما مجتمع مسکونی آنامیس بلوک ۶ طبقه اول جنوبی کدپستی ۷۹۱۹۸۸۸۴۹۲ به مالکیت مرحوم محمد آذر ، نام پدر : عبدالرحمان ، ثبت و سند مالکیت صادر گردیده است و محدود به حدود زیر است :  شمالا در چهار قسمت، که قسمت دوم آن چنوبی ، قسمت سوم آن غربی، است . اول دیواریست بطول (60/1) یک متر و شصت سانتیمتر به داکت دوم دیواریست بطول (۴۰ / ۰ ) چهل سانتیمتر به داکت سوم دیواریست مشترک بطول (۵۰/ ۶ ) شش متر و پنجاه سانتیمتر به آپارتمان قطعه ۶ چهارم دیواریست بطول (50/1) یک متر و پنجاه سانتیمتر شرقا: در شش قسمت، که قسمت سوم  آن جنوبی، است . اول دیوار و لبه بالکن بطول (35/3) سه متر و سی و پنج سانتیمتر دوم دیواریست بطول (۱۶ / ۱ ) یک متر و شانزده سانتیمتر سوم دیواریست بطول (۹۵/ ۰ ) نود و پنج سانتیمتر چهارم دیوار و پنجره است بطول (۹۵ / ۱ ) یک متر و نود و پنج سانتیمتر پنجم دیواریست بطول (۹۲/ ۶ ) شش متر و نود و دو سانتیمتر ششم دیواریست بطول (۶۰ / ۱ ) یک متر و شصت سانتیمتر جنوبا: در چهار قسمت، که قسمتهای دوم و سوم آن غربی، است . اول دیوار ولبه بالکن بطول (90/1 ) یک متر و نود سانتیمتر دوم دیواریست مشترک بطول (۶۰ / ۱ ) یک متر و شصت سانتیمتر به آپارتمان قطعه ۸ سوم دیواریست مشترک بطول ( ١٠ / ٠ ) ده سانتیمتر به آپارتمان قطعه ۸ چهارم دیواریست مشترک بطول 
(۱۵/ ۵ ) پنج متر و پانزده سانتیمتر به آپارتمان قطعه ۸ غربا: در هشت قسمت، که قسمتهای دوم و چهارم و ششم آن جنوبی ، است . اول دیواریست مشترک بطول ( ۸۰ / ۲ ) دو متر و هشتاد سانتیمتر به آپارتمان قطعه 8 دوم دیواریست مشترک بطول (05/0) پنج سانتیمتر به آپارتمان قطعه ۸ سوم دیواریست بطول (۶۰ / ۰) شصت سانتیمتر به داکت چهارم دیواریست بطول (۴۰ / ۱ ) یک متر و چهل سانتیمتر به داکت پنجم دیواریست مشترک بطول (۷۰ / ۰ ) هفتاد سانتیمتر به راه پله ششم درب و دیوار است بطول (۷۷/ ۱ ) یک متر و هفتاد و هفت سانتیمتر به راه پله هفتم دیواریست بطول (۲۱ / ۱ ) یک متر و بیست و یک سانتیمتر به آسانسور هشتم دیواریست بطول (۸۵ / ۰ )هشتاد و پنج سانتیمتر به آسانسور که حسب درخواست بستانکار پلاک فوق در قبال مهریه به شماره سند ۴۳۲۸ ،تاریخ سند : 15/۱۱/1398 که به دلیل عدم پرداخت بدهی منجربه صدور اجرائیه و تشکیل پرونده اجرایی کلاسه ۱۴۰۳۰۰۲۸۸ علیه ورثه مرحوم محمد آذر صادر که با توجه به فوت متعهد ورثه حین الفوت ایشان برابر گواهی انحصار وراثت ( محمد آذر و عارف آذر و خلیل آذر و جاسم آذر و عادل آذر و بدریه ساحلی زادگان و عبدالرحمن آذر و علیرضا آذر و فرحناز آذر و فاطمه آذرخش و محمد آذر) گردیده بازداشت، بنا به تقاضای بستانکار مبنی بر ارزیابی پلاک فوق ، برابر گزارش کارشناس رسمی دادگستری ملک مورد نظر عبارت است از شش دانگ یک قطعه آپارتمان نوع ملک طلق با کاربری مسکونی به پلاک ثبتی ۲۴۸۷۳ فرعی از ۳ اصلی ، مفروز و مجزا شده از ۳۴۷۹۴ فرعی از اصلی مذکور ، قطعه ۷ در طبقه ۱ و واقع در بخش ۰۲ ناحیه 00 حوزه ثبت ملک ناحیه دو بندرعباس استان هرمزگان به مساحت ۹۵.۵۳ متر مربع واقع در طبقه هفتم تفکیکی واقع در طبقه یک ساختمان مسکونی ۷ طبقه (شش طبقه مسکونی برروی همکف پارکینگ) باقدمت ساخت حدودا پانزده سال می باشد. ساختمان دارای یک دستگاه آسانسور می‌باشد نمای ساختمان آجرنما و سرامیک می باشد کف را هرو ومشاعات راه پله سنگ اجرا شده است . وفضای داخلی واحد کف اتاقها سرامیک اجرا گردیده است و دیوارهای اتاقها کاغذ وسقف گچکاری با ابزار ساده و رنگ آمیزی انجام شده است. درب ورودی واحد چوبی و درب اتاقها چوبی وپنجره ها از جنس آلومینیوم می‌باشد و آشپزخانه با کابینت ام دی اف اجرا شده است واحد دارای سرویس بهداشتی و حمام می باشد وسیستم سرمایشی کولر اسپلیت می‌باشد. واحد مذکور دارای انشعاب آب مشاع و برق اختصاصی می‌باشد واحد فاقد پرده ولوازم و مبلمان مسکونی می‌باشد واحد مذکور خالی از سکنه و تخلیه می‌باشد. در زمان بازدید مورد بهره برداری نمی باشد ( هیچ گونه برگ اجارنامه از سوی هیچ یک از طرفین دعوا ارائه نگردید) با توجه به موارد مندرج در شرح گزارش ارزش ششدانگ عرصه واعیان آپارتمان مسکونی به مساحت 53/95 متر مربع شامل عرصه و اعیان و در نظر گرفتن کیفیت بنا وموقعیت و کاربری وقدمت بنا و کلیه متعلقات و انشعابات به مبلغ 000/000/700/27 (بیست و هفت میلیارد و هفتصد میلیون ریال) ارزیابی و برابر محاسبه امور مالی این اداره مجموع مطالبات بستانکار با دو عشر اضافه 200/351/371/5 ریال می‌باشد ارزش مورد مزایده پنج میلیارد و سیصد و هفتاد و یک و سیصد و پنجاه و یک و دویست سهم از مجموع بیست و هفت میلیارد و هفتصد میلیون سهم از پلاک فوق الذکر در روز مورخ دوشنبه 01/۰۵/1403 در اداره اجرای اسناد رسمی بندرعباس از ساعت ۹ صبح الی ۱۲ ظهر از طریق مزایده حضوری از مبلغ فوق به فروش می‌رسد شرکت در جلسه مزایده برای عموم آزاد است و فروش کلا نقدی است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد مبلغ مزایده به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز ننمائید مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد جلسه مزایده در همان ساعت و مکان تشکیل خواهد شد. لازم به ذکر است پرداخت بدهی‌های مربوط به ،آب ،برق گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه‌های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد.
تاریخ انتشار: 18/۰۴/1403
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها