شركت آلومينيوم المهدی آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای تاریخ /21/مردادماه/1399بدينوسيله به اطلاع می رساند آخرين مهلت ارائه پيشنهادات مناقصه خرید و حمل چهار دستگاه کمپرسور سانتریفیوژ هوای فشرده به ظرفیت 6700 Nm3/hr  و تجهیزات وابسته بهمراه خشک کن های هوا شركت آلومينيوم المهدی تا پايان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 26/05/99 تمديد شده است. لذا از متقاضيان دعوت مي شود بر اساس شرايط اعلام شده در آگهي مندرج در وب سایت المهدی  به آدرسwww.almahdi.ir   مراجعه و نسبت به دريافت اسناد مناقصه فوق اقدام نمايند.
توضيحات:
- آخرين مهلت ارائه پيشنهادات:  تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 26/05/99
- ضمانتنامه: تضمين شركت در مناقصه مبلغ 7.000.000.000 (هفت میلیارد) ریال می باشد كه مي بايست بصورت ضمانت نامه بانکی حداقل سه ماهه قابل تمديد ارائه شود.
- محل تحویل پاکات مناقصه: بندرعباس، كيلومتر 18 جاده اسكله شهيد رجائی، بلوار صنعت، شركت آلومينيوم المهدی، دبیرخانه شرکت. تلفن: 33595021-076  دورنگار: 33595550-076
- کلیه پاکات مناقصه می بایست بصورت دربسته، ممهور و موضوع مناقصه روی پاکت ذکر گردد. ضمناً ارسال اسناد فنی مناقصه بصورت مهر و امضاء شده از سوی شركت كنندگان الزامی است.
- مضافا اينكه به پيشنهادهاي مشروط، مخدوش، فاقد امضاء و پيشنهادهايی كه بعد از مدت مقرر در آگهی واصل شود، مطلقا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
- هزينه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها