آگهی فرخوان عمومی یک مرحله‌ای نوبت دوم شهرداری بندرکنگشهرداری بندرکنگ در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای در خصوص واگذاری بخشی از عملیات واحد خدمات شهری و واحد فضای سبز به بخش خصوصی از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) به آدرس
www.setad iran.ir  اقدام نماید . لذا مناقصه گران مکلفند اسناد مناقصه را در قالب سه پاکت (الف- ب - ج) از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولتی (ستاد) از مورخ 18/6/1400 لغایت23/6/1400 دریافت و تا مورخ 3/7/1400 در سامانه ستاد بارگزاری و ارسال نماید.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها