مزايده عمومی شرکت آلومینیوم المهدیشرکت آلومینیوم المهدی در نظر دارد نسبت به فروش اقلام ضایعاتی بشرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند براساس شرایط اعلام شده در آگهی مندرج در وب سایت المهدی به آدرس www.almahdi.ir مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
1- تضمین شرکت در مزایده برای هر یک از کالا مطابق جدول ذیل معادل 2% (دو درصد) مبلغ پیشنهادی می باشد که می بایست منحصرا به صورت سپرده نقدی یا چک بانکی (تضمینی) و یا ضمانتنامه بانکی حداقل سه ماهه قابل تمدید برای مدت مشابه (به شماره حساب IR170180000000002304072213 بنام شرکت آلومینیوم المهدی) بوده و در پاکت(الف) قرار داده شود و بهمراه پیشنهاد قیمت خود در پاکت(ب) بصورت دربسته و مهر و لاک شده به دبیرخانه کمیسیون معاملات شرکت المهدی تحویل نمایند. این تضامین از تاریخ ارائه می بایست حداقل 3 ماه دارای اعتبار باشد.
2 - تاریخ تحویل پاکات مزایده: روز سه شنبه مورخ 02/12/1401 
3- تاریخ بازدید: خریداران می توانند در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ 26 و 27 بهمن ماه از ساعت 9 الی 14 جهت بازدید به مدیریت امور انبارها و سفارشات واقع در محل کارخانه آلومینیوم المهدی در بندرعباس مراجعه نموده و سوالات و ابهامات خود را در این خصوص مطرح نمایند.
4- محل تحویل پاکات مزایده: بندرعباس، کیلومتر 18 جاده اسکله شهید رجایی، بلوار صنعت، شرکت آلومینیوم المهدی، دبیرخانه شرکت. تلفن :32612231-076 دورنگار: 33595550-076 
5- هزینه درج آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها