آگهی تجدید مناقصه عمـومی یک مرحـله ای شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان شرکت سهامی برق منطقه ای هرمزگان در نظر دارد از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی 1 مرحله ای , نسبت به    « خرید سکسیونر برای باسـبار شماره یک ایستگاه 230 غرب » اقدام نماید.
    لذا از متقاضیان شرکت در این مناقصه دعوت بعمل می آید ، جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.setadiran.ir مراجعه و نسبت به واریز مبلغ 500.000 ریال بصورت الکترونیکی به شماره حساب 4001103104025187 بنام تمرکز وجوه درآمد حق انشعاب و سایر درآمدهای شركت سهامی برق منطقه ای هرمزگان  از تاریخ 26/06/1402 لغایت 30/06/1402 اقدام  و یک نسخه از اسناد مناقصه را دریافت نمایند . با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار می گردد , لازم است در صورت عدم عضویت فبلی شرکتها در سامانه فوق مراحل ثبت نام در سایت مذکور انجام و نسبت به دریافت گواهی امضا, الکترونیکی اقدام نمایند . شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره   33313728-33313775-076 داخلی 2019 و در خصوص سامانه با داخلی 3000 تماس حاصل فرمایند . ثبت شماره تلفن , فکس و ایمیل از سوی شرکت کنندگان در سامانه الزامی می باشد . ضمنا» خریداران اسناد میتوانند به صورت فیزیکی نیز پاکات خود دا در روز برگزاری مناقصه به دبیرخانه این شرکت ارائه گردد. ارائه  فیزیک پاکت الف الزامیست .
    توضیحات:
1-مبلغ تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار 1.845.123.368 ریال ، به صورت ضمانتنامه معتبربانكی ویا واریز نقدی .
2-الزامات  شرط ورود : 
1-صرفاً تولیدکنندگان معتبرمحصولات ساخت داخل که در فهرست سامانه توانیران هستند مجاز به شرکت در مناقصه هستند .  
2-ارائه مدارک معتبر تضمین  محصول (گارانتی ) حداقل به مدت یک سال پس از تاریخ شروع بهره برداری و یا 18 ماه پس از تحویل آخرین محموله تولیدی به انبار کارفرما .
3-ارائه گواهی آزمون نوعی ( تایپ تست ) الزامی می باشد و انجام آزمایشات مربوطه مطابق با دستورالعمل ها و استانداردهای مرتبط و معتبر در حضور نماینده کارفرما صورت خواهد پذیرفت .
4-بارگزاری همه مدارك و مستندات مرتبط با كالا یا تجهیز موضوع مناقصه در سامانه ستاد الزامی است . در غیر این صورت ، پیشنهاد ارائه شده ،  قابل رسیدگی نبوده و مردود است .  
3-دستگاه نظارت : معاونت  بهره برداری شرکت سهـامی برق منطقـه ای هرمزگان می باشد و شرکتهای متقاضی می توانند در خصوص سئوالات فنی خود با شماره داخلی 2295 و همراه 09171605564 آقای مهندس فینی زاده تماس حاصل فرمایند.
4-حداكثـرمهلت تحویل اسنـاد به دبیرخانه اینشركت تا ساعت 8 صبح روز  چهار شنبه مورخ 12/07/1402 و زمان بازگشایی پاكات راس ساعت 10 صبح همان روز دردفتر امور تدارکات وقراردادهای این شركت می باشد. 
5-به پیشنهادات مشروط ، مبهم ، مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر به دبیرخانه این شركت ارسال گردد مطلقاا ترتیب اثرداده نخواهدشد.
6-آگهی ما درسایت سامانه  (www.setadiran.ir)بخش «ثبت نام/ پروفایل تامین کننده / مناقصه گر»  قابل مشاهده می باشد.         
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها