نتایج جست‌و‌جو

  • هرمزگان با هیچ بحران کارگری و اشتغال مواجه نیست
    مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان هرمزگان گفت: درحالی‌که کشور در جنگ اقتصادی و در مواجه با تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار دارد اما هرمزگان با هیچ بحران کارگری مواجه نیست و به‌خوبی شرایط کسب‌وکار روبه‌رو شد است.
  • بیکاری و دغدغه اشتغال در هرمزگان صحیح نیست
    رئیس قوه قضائیه گفت: مسائلی همچون بیکاری و دغدغه اشتغال، ناصواب است و وجود آن در استان هرمزگان صحیح نیست.
  • می‌گوییم به امید شنیدن
    سال 97 با تمام سختی‌ها و پرفرازونشیبش گذشت امسال اما می‌تواند یکی از سخت‌ترین سال‌های تاریخ ایران باشد سالی که با سین سیل آغاز شد و با افزایش تحریم‌های ناجوانمردانه خبر از بحرانی سخت در ایران دارد. بحران رکود و ورشکستگی بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی و افزایش تورم و شروع موج جدید بیکاری.