نتایج جست‌و‌جو

  • واکسن کرونا تا چه زمانی از بدن محافظت می‌کند؟
    واکسیناسیون کووید-19 به‌طور رسمی در کانادا و سایر نقاط جهان در حال انجام است. باوجود افزایش مرگ‌و‌میرهای ناشی از ویروس کرونا، واکسن روزنه امیدی در انتهای تونل بحران است. انجام واکسیناسیون در دنیای واقعیِ خارج از آزمایش‌های بالینی، موجب شده‌است تا هنوز برخی از سوال‌ها درمورد واکسن بی‌پاسخ بماند. آیا باید واكسن برای عموم استفاده شود؟