خبرهای یادداشت

غرورآفرینان درخشان تاریخ ایران
«شب تا صبح چند بار بمباران شد. من و تو تنها بودیم. هی می‌خواباندمت، هی از صدای بمب می‌پریدی و می‌گفتی صدام زد؟ می‌گفتم نه مامان بخواب.
این آشفته‌بازار بی‌سامان!!!
این داستان آشفته‌بازار خودرو همچون بازار ملتهب مسکن با اعمال سیاست‌های بی‌هدف هرگز به آرامش نخواهد رسید. بازاری که متولی آن وزارتخانه‌های صنعت معدن و تجارت و مسکن و راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها و مراجع تصمیم گیر نتوانسته‌اند برای جلوگیری از افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها چاره‌ای بیندیشند. گرانی لحظه‌ای خودرو و مسکن صدای همه را درآورده و تا امروز تصمیم‌گیری‌های مسئولان برای توقف و مهار این نابسامانی، بی‌سرانجام مانده است. شاید نکته مهم این داستان این باشد که متأسفانه مسئولان برای چرایی افزایش قیمت از زیر بار مسئولیت شانه خالی می‌کنند و دیگری را مسئول و مقصر می‌دانند.
روزی فقط برای شعر و حس شاعرانگی
شعر تمام آن چیزی است که ارزش به یاد سپردن دارد . این گفته ی ویلیام هزلیت است .

بیشتر