آرشیو مطالب

نویسنده: مهراب رشیدی- قائم مقام مدیر مسئول
به تصمیم شما احتیاجی نیست
صبح ساحل
در انتقامشان قیام می کنیم / یادداشت مهراب رشیدی قائم مقام مدیر مسئول صبح ساحل
هزاران بار خداوند را شاکریم که دشمنان ما را از احمق ترین افراد قر ار داد.بار دیگر تروریست های آمریکایی حماقت خود را نشان دادند..
می‌گوییم به امید شنیدن
سال 97 با تمام سختی‌ها و پرفرازونشیبش گذشت امسال اما می‌تواند یکی از سخت‌ترین سال‌های تاریخ ایران باشد سالی که با سین سیل آغاز شد و با افزایش تحریم‌های ناجوانمردانه خبر از بحرانی سخت در ایران دارد. بحران رکود و ورشکستگی بنگاه‌های کوچک و بزرگ اقتصادی و افزایش تورم و شروع موج جدید بیکاری.

بیشتر