رتبه سرمایه اجتماعی استان ها منتشر شد

هرمزگان صدرنشین سرمایه اجتماعی در کشوراین گزارش که براساس نظر سنجی از فعالان اقتصادی تهیه شده است نشان میدهد استان‌های هرمزگان، مازندران و همدان در رتبه های بالا و استانهای قزوین، اصفهان، و سمنان در رتبه های پایین این شاخص قرار دارند.

از نظر این گزارش، مفهوم سرمایه اجتماعی به‌طور معمول در عرض مفاهیمی چون سرمایه فرهنگی، نمادین و سرمایه اقتصادی قرار می‌گیرد. به عقیده بانک جهانی، سرمایه اجتماعی به نهادها، روابط و هنجارهایی مربوط می‌شود که کنش‌های متقابل اجتماعی را از حیث کمی و کیفی شکل می‌دهند.

جزئیات گزارش بیانگر این است که اغلب فعالان اقتصادی نسبت به آینده فرزندان خود نگران هستند. حتی میانگین امتیاز 9 استان در پاسخ به این سوال که آیا « نسبت به آینده فرزندتان چقدر نگران هستید؟» » صفر بوده است، به این معنی که در این استان‌ها امید چندانی به آینده فرزندان وجود ندارد. استان‌های مازندران، زنجان، کردستان، مرکزی، قم، چهارمحال و بختیاری، یزد، خراسان جنوبی و اصفهان، مناطق با نمره صفر محسوب می‌شوند.

 «ارائه نظرات به مقامات دولتی» نیز یکی مواردی است که بیشتر استان‌های کشور در آن امتیاز پایینی را کسب کرده‌اند تا ثابت شود ارتباط پایینی بین فعالان اقتصادی و دولت و حکومت وجود دارد. 

همچنین «یکسان اجرا شدن قانون برای فعالان اقتصادی» و «گرفتن حق در دادوستد» دو متغیر دیگری هستند که نمرات پایینی را در کشور ثبت کرده‌اند.

 در مقابل اینها، دو متغیر «صدقه دادن» و «کمک مالی به خانواده دیگر» بیشترین امتیاز را در کل کشور ثبت کردند؛ یعنی با وجود مشکلات اقتصادی، همچنان در بین مردم و فعالان اقتصادی اعتماد درون‌گروهی و حمایت‌های اجتماعی از شرایط مناسبی برخوردار است.

وجود سرمایه اجتماعی بستر مناسبی برای بهره‌وری سرمایه انسانی، اقتصادی و فیزیکی است. بدون سرمایه اجتماعی، طی کردن راه‌های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و مشکل است. تشکیل شبکه‌های اجتماعی و انسجام‌یافته وقتی رخ می‌دهد که افراد جامعه به‌هم اعتماد داشته و به یکدیگر احترام بگذارند.

 

از نظر صاحب‌نظران این مساله می‌تواند تاثیر مستقیمی روی رفاه یک کشور داشته باشد. رفاه یک فرد در جامعه‌ای که مردم به هم اعتماد دارند و حمایت دوستان و اقوام پشت یک فرد است، بالاتر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای با سطح پایین‌تر اعتماد، سطوح پایین‌تری از رشد اقتصادی را تجربه می‌کنند.