آگهی مزایده فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی شماره98/2 شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس - تاریخ 14/اسفند/13981- نام دستگاه مزایده  گزار: شرکت منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس
2- نشانی دستگاه مزایده گزار: بندر عباس - کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ - تلفن 10-07633592201
3- موضوع مزایده : فروش آهن آلات ضایعاتی و کالاهای اسقاطی
4- مبلغ و نوع تضمین شرکت در مزایده: مبلغ200،000،000ریال که به صورت فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی به نفع  مزایده گزار 
5- قیمت اسناد و شماره حساب: مبلغ 1،000،000ریال  به حساب شماره 150100004001088604023107 IR بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شناسه حساب 4001088 
6- مهلت فروش اسناد:  از تاریخ12/12/98 لغایت پایان وقت اداری 21/12/98
7- مهلت تحویل اسناد :  مهلت تکمیل و تحویل اسناد حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 18/1/99
8- مکان دریافت وتحویل اسناد:  بندر عباس - کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجائی جنب پاسگاه نیروی انتظامی خونسرخ  - دبیرخانه کمیسیون معاملات 
9- زمان و محل بازگشایی پاکات الف -ب -ج :  بازگشایی پاکات راس ساعت 00/11 مورخ 19/1/99 در سالن کنفرانس منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس صورت خواهد پذیرفت.
10- برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت میباشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده(در صورت وجود هزینه مربوطه)،پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت ،بازگشایی پاکات ،اعلام به برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کالا در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد.
پیشنهاد میگردد با توجه به تنوع کالاهی مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از اقلام موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
11- نشانی سایت شرکت:    www.PGSEZ.ir 
- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه مزایده گزار موضوع ماده 10 قانون آئین نامه معاملات دولتی میباشد.
- حضور نماینده تام الاختیار پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی در صورت ارائه معرفینامه معتبر کتبی مجاز میباشد.
- سایر شرایط و مشخصات معامله در اسناد مزایده درج گردیده است.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها