شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس آگهی مزایده( نوبت اول) تاریخ /8/آذرماه /1399شعبه اول اجرای احکام حقوقی دادگستری بندرعباس به موجب پرونده اجرائی 960514 در خصوص دعوی صنایع دریایی شهید درویشی و شرکت صید صنعتی ایران که محکوم به فروش 49 قلم قطعات شناور دریایی گردیده است که در این راستا به شرح ذیل به مزایده گذاشته می شود :
خلاصه گزارش بازدید:
بر اساس اقلام توقیفی و بازدید هیات محترم کارشناسان 49 قلم قطعات شناور ( انواع میل لنگ، چرخ دنده ، موتور، جک جرثقیل، هیدرو موتور ، موتور رادار ، تلسکوپی جرثقیل و کمپرسور و غیره ) به مزایده گذارده شده است، مقتضی است در صورت تمایل جهت اطلاع دقیق از اقلام و لوازم به این اجرا مراجعه نمایید. ضمنا جمیع  قطعات و لوازم به قیمت 000/200/379/24 ريال ارزیابی گردیده است
1- فروش نقدی است و حداکثر مهلت پرداخت بهاء یک ماه می باشد.
2-کلیه هزینه های مربوط به معامله از هر قبیل و از هر جهت به عهده خریدار است.
3- پیشنهاد دهندگان باید قبل از انجام مزایده درتاریخ روز مزایده با هماهنگی  اجرای احکام مبلغ 10درصد مبلغ ارزیابی شده را بصورت سپرده نقدی بحساب شماره 2171295409008 نزد بانک ملی شعبه دادگستری تودیع و قبض سپرده را به این اجرا ء تحویل نمایند.
4- اجرای احکام در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
5- مزایده در روز یکشنبه ساعت 12 مورخ 23/9/99 در محل دفتر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس واقع در رسالت جنوبی کوچه فتح المبین مجتمع قضایی شهید بهشتی بصورت حضوری بعمل می آید و برنده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.
6-در صورتی که برنده تا یک ماه از جلسه مزایده و با انقضای مهلت از پرداخت بهاء مورد مزایده خودداری نماید مسئول کسر احتمالی قیمت وخساراتی که از تجدید مزایده حاصل شود خواهد بودکه بدوا از سپرده او استیفا می شود و سپرده تا تعیین کسر قیمت وخسارات وارده مسترد نخواهد شد و متقاضیان شرکت درمزایده برای کسب اطلاع بیشتر می توانند به شعبه اول  اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس مراجعه نمایند.

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بندرعباس-فخرالدین افضلی 202018

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها