بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای تاریخ /23/فروردین ماه سال /1400بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان درنظر دارد عملیات اجرای فونداسیون و اسکلت بتنی  پروژه طرح اقدام ملی مسکن شهرستان بندرلنگه (164 واحد) شهر بندرکنگ (162 واحد) مطابق با مشخصات و نقشه های اجرایی پیوست را طبق جدول ذیل و از طریق برگزاری مناقصه به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید
داوطلبان شرکت درمناقصه می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند .
1-آدرس دستگاه مناقصه گذار: بندرعباس میدان فرودگاه- ساختمان اداره کل بنیاد مسکن هرمزگان طبقه دوم امورقراردادها  ، تلفن 3-33670580 داخلی 234  و  233  کد پستی : 19839- 79196
2-کد اقتصادی بنیاد مسکن :   411111346811 شناسه ملی بنیاد مسکن : 14006476085
3-تضامین شرکت در مناقصه : نوع تضمین شرکت درمناقصه مورد قبول برابر با تصویب نامه شماره 123402/ت50659 هـ هیأت محترم وزیران مورخ 22/09/1394  به شرح ذیل :
الف ) ضمانت نامه بانکی
ب) فیش واریزی به حساب شماره 420210000162  بانک مسکن شعبه مرکزی  بندرعباس  به نام بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هرمزگان .
تذکر:به پیشنهادات فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- مبلغ تضمین شرکت درمناقصه : به شرح جدول ذیل .
4- تاریخ فروش اسناد مناقصه : از تاریخ 23/01/1400 لغایت 26/01/1400
5- آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات : تاساعت 14:30  روز 06/02/1400
6- محل دریافت پاکت پیشنهادات : میدان پایگاه هوایی ساختمان اداره کل بنیاد مسکن طبقه همکف دبیرخانه بنیاد مسکن هرمزگان
7- تاریخ و ساعت و مکان بازگشائی پاکت ها : ساعت 9:00 روز  07/02/1400 درسالن جلسات بنیاد مسکن هرمزگان
8- بنیاد مسکن در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات رسیده مختار می باشد.
9-هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه میباشد.
10- سایر جزئیات وشرایط دراسناد مناقصه درج شده است.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها