خبرهای شهرستان‌ها

۴۰ درصد لیموترش کشور در رودان تولید می شود
مدیر جهاد کشاورزی رودان گفت: این شهرستان با ۹ هزار و ۳۱۸ هکتار سطح زیرکشت، ۴۰ درصد از لیموترش کشور را تامین می کند.
چهارهزار و ۵۶۷ متر از اراضی ملی در قشم رفع تصرف شد
مسئول یگان حفاظت از اراضی ملی و دولتی و اجرائیات سازمان منطقه آزاد قشم گفت: چهارهزار و ۵۶۷ متر از اراضی ملی در شهرستان قشم رفع تصرف شد.

بیشتر