خبرهای حوزه خلیج فارس

مهار لکه نفتی ۶۸ کیلومتری در خلیج فارس
مدیرکل دفتر آلودگی‌های دریایی معاونت محیط زیست دریایی و تالاب‌ها با اعلام کاهش حجم لکۀ نفتی و دور شدن آن از محدوده آب‌های کیش، گفت: علت‌یابی ایجاد این لکۀ نفتی، جهت شناسایی منبع و نیز ارزیابی خسارت احتمالی محیط زیستی، هم اکنون توسط کارشناسان در حال انجام است.
دوبی اولین منطقه آزاد تجارت الکترونیکی در جهان
دوبی همواره در حال محکم کردن و مطرح کردن هر چه بیشتر خود در زمینه تکنولوژی‌های روز جهان است.
تاربال‌های نفتی مهمان دوباره سواحل قشم
پس از گذشت حدود ۲ ماه از آلودگی نفتی سواحل جزیره قشم، دوباره مقدار قابل توجهی از تاربال‌های نفتی بر لب ساحل‌ جزیره قشم خودنمایی می‌کند.

بیشتر