خبرهای اجتماعی

برای ارائه خدمات بیمه ای؛ خانه‌های صنایع دستی می‌توانند کارگزار بیمه روستاییان و عشایر شوند
مدیر بیمه صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر هرمزگان گفت: خانه های صنایع دستی جهت تسهیل در ارایه خدمات بیمه ای می‌توانند کارگزار بیمه روستاییان و عشایر شوند.
هرمزگان، نیازمند راه‌اندازی مراکز صیانت و توانمندسازی معتادان
آغاز فصل زمستان و خنک شدن آب و هوای هرمزگان، باعث افزایش مهاجرت معتادان غیربومی به این استان شده است.
سیلاب اخیر در استان هرمزگان 230 میلیارد تومان خسارت وارد کرد
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در سیلاب اخیر در استان هرمزگان ۲۳۰ میلیارد تومان، در استان سیستان و بلوچستان ۷۵۰ میلیارد تومان و در استان کرمان ۳۲۰ میلیارد تومان، خسارت به جاده‌ها و ابنیه فنی وارد شد.

بیشتر