خبرهای جنوب کشور

صدور مجوز ساخت فقط برای شناورهای تولیدی داخلی
معاون امور دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان گفت: مشکلات کارگاه های شناورسازی جهت رونق تولید داخلی توسط کارشناسان دستگاه های متولی این امر بررسی و برای رفع آن اقدام می شود.
همه آنچه باید درباره فعالیت های علمی و پژوهشی منطقه آزاد چابهار بدانید
:منطقه آزاد چابهار فعالیت های علمی و پژوهشی خود را در قالب توسعه فعالیت های فناورانه و نوآورانه ادامه می دهد و در تلاش است تا با افزایش امکانات زمینه جذب دانشجوهای خارجی را فراهم کند.
همه آنچه باید درباره فعالیت های علمی و پژوهشی منطقه آزاد چابهار بدانید
منطقه آزاد چابهار فعالیت های علمی و پژوهشی خود را در قالب توسعه فعالیت های فناورانه و نوآورانه ادامه می دهد و در تلاش است تا با افزایش امکانات زمینه جذب دانشجوهای خارجی را فراهم کند.

بیشتر