خبرهای جنوب کشور

استاندار اسبق خوزستان بازداشت شد
یکی از استانداران اسبق خوزستان در ارتباط با یک پرونده اقتصادی بازداشت شد.
استاندار خوزستان: برنامه ای برای تعطیلی این استان نداریم
استاندار خوزستان با اشاره به اینکه تعطیلی خوزستان فعلا منتفی است، گفت: تعطیلی دو هفته‌ای برای مرزهای خوزستان داریم اما تعطیلی دو هفته‌ای برای خود خوزستان نداریم.
اولین روایت کمیته حقیقت یاب از حوادث سراوان
یکی از گلایه‌ها در طرح سابق رزاق در نظر گرفتن شعاع ۲۰ کیلومتری است. مردم معتقد هستند بسیاری از افراد در شعاع ۲۰ کیلومتری ساکن نیستند اما وضعیت عمومی اقتصادی آنها نیز خوب نیست و مشکلات بسیاری دارند. مردم درخواست دارند که این شعاع افزایش پیدا کند.

بیشتر