بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» از اقلام وارداتی 23 اسفند نشان می‌دهد:

عرضه گوشت گاو منجمد وارداتی با ۶۵ درصد افزایش قیمتاقلام وارداتی ۲۳ اسفند نشان می‌دهد در این روز ۵۲۵ تن گوشت گاو منجمد با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است که قیمت هر کیلو برای واردکننده ۱۷هزار و ۵۰۰ تومان تمام شده است.

قابل ذکر است در حال حاضر گوشت گاو منجمد در بازار داخلی به قیمت ۲۹هزار تومان عرضه می‌شود که حکایت از تفاوت ۶۵ درصدی قیمت وارداتی و قیمت عرضه است