« آگهی مزایده عمومی » پست بانک هرمزگان - تاریخ 13/اسفند/1398پست بانک هرمزگان در نظر دارد یک دستگاه خودرو نیسان پیکاب به شماره انتظامی 22 ایران 675 الف 11 به صورت کاملا نقدی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس setadiran.ir انجام خواهد شد.لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت شرکت در مزایده سازند.تاریخ انتشار مزایده در سامانه 13/12/98 می باشد.مهلت ارائه پیشنهاد در روی سامانه ستاد تا ساعت 08:00 مورخ 24/12/98 می‌باشد. 
هزینه آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده می‌باشد.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها