آگهی مزایده عمومی فروش ماشین آلات (نوبت اول ) شهرداری بندرکنگبه استناد مصوبه شماره 29 مورخ 30/11/1400  و مصوبه شماره41 مورخ01/05/1401شورای محترم اسلامی شهر بندر کنگ و در اجرای ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها، شهرداری بندرکنگ در نظر دارد تعدادی از  ماشین آلات خود شامل : یکدستگاه سواری سمند مدل 1386 - یک دستگاه نیسان (لجن کش)مدل 1370 - یک دستگاه موتور سه چرخ فلات s150  مدل 1386-یک دستگاه وانت مزدا مدل 1370-یک دستگاه نیسان زامیاد(آتش نشانی)مدل1362-یک دستگاه کامیونت کمپرسی مدل1385-یک دستگاه غلطک آسفالت چرخ آهنی(ساکاییGr45 )مدل 2002-یک دستگاه بیل بکهو مدل1387 -یک دستگاه سواری پراید مدل1379 و یک فروند لنج چوبی بوم باری مدل 1358 را از طریق مزایده عمومی در سامانه ستاد ایران با شرایط زیر به فروش برساند :
1-تضمین شرکت در مزایده طبق شرایط مندرج در اسناد مزایده تهیه و ارائه گردد (معادل 5 درصد مبلغ پایه هر دستگاه) 
2-تاریخ انتشار مزایده در سامانه مورخ 13/05/1401 ساعت 9:00 صبح  و آخرین مهلت دریافت شرایط و اسناد مزایده از سامانه مورخ 19/05/1401 تا ساعت 19:00 
3- تاریخ بازدید از مورخ 13/05/1401 تا مورخ 29/05/1401 از ساعت 9:00 صبح الی 12:00 ظهر و آخرین مهلت تكمیل و بارگزاری اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت در سامانه تا مورخ  29/5/1401 ساعت 19:00 عصر
4-.به فرمهای فاقد سپرده و یا مبهم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- برندگان اول ، دوم و سوم مزایده هرگاه پس از اعلام شهرداری ظرف مدت 7 روز نسبت به واریز مبلغ پیشنهادی اقدام ننمایند. سپرده آنها به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
6- پرداخت هرگونه عوارض، مالیات، هزینه نقل و انتقال ، هزینه كارشناسی و ثبتی به عهده برنده مزایده و خریدار می باشد. و بهای فروش ماشین آلات بصورت نقدی وصول می گردد.
7-هزینه آگهی و كارشناسی دستگاه به عهده برنده مزایده و خریدار می باشد.
8- پیگیری و دریافت سند ثبتی و پرداخت كلیه هزینه های متعلقه با خریدار می باشد.
9- زمان افتتاح پاكات پیشنهادی: مورخ 30/05/1401 ساعت 10:00 صبح 
10-محل دریافت و تحویل اسناد مزایده و پیشنهاد قیمت : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir.www با شماره مزایده سامانه ستاد 1001093094000002
11-شهرداری در رد یا قبول پیشنهاد مختار است.
12- شركت كنندگان مجاز به پیشنهاد قیمت و خرید برای یك دستگاه یا تمام دستگاهها می باشند.
13- متقاضیانی که قصد خرید بیش از یک دستگاه را داشته باشند واریز مبلغ سپرده مورد نظرطبق مبلغ مشخص شده در اسناد مزایده به ازای هر دستگاه به صورت جداگانه الزامی می باشد.
15-کسانیکه اسناد مزایده را در مهلت مقرر دریافت نموده اند حداکثر تا آخرین روز مهلت تحویل اسناد می توانند با حضور در پارکینگ موتوری شهرداری بازدید نمایند.
16- متقاضیان می توانند در صورت نیاز به كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای07644233437 - یا امور قراردادها شهرداری تماس حاصل نمایند.
برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها