سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان آگهی مزایده عمومی تاریخ /17/تیرماه /1399



سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هرمزگان در نظر دارد در راستای اجرای ماده 10 قانون معادن و فصل چهارم آئین نامه اجرایی آن و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، نسبت به برگزاری مزایده عمومی یک مرحله ای تعدادی از محدوده های اکتشافی و معدنی به شماره مزایده 5099000140000001 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس
 https://www.setadiran.ir جهت واگذاری به  دارندگان توان فنی و مالی لازم اقدام نماید.
زمان انتشار در سایت: 16/04/99  ساعت 8               مهلت دریافت اسناد مزایده: 15/05/99  ساعت 19
تاریخ بازدید: 16/04/99                                      آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: 15/05/99 ساعت 19
زمان بازگشایی: 20/05/99 ساعت 10 صبح               زمان اعلام برنده: 22/05/99
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده عمومی دستگاه اجرایی
شرایط عمومی و اختصاصی برگزاری مزایده به شرح موارد مندرج در اسناد و مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد.
متقاضیان می بایست تمامی مدارک مورد نیاز را  اسکن و در سامانه ستاد بارگذاری نمایند. ضمنا محدوده های مزایده ای این استان بر روی سامانه کاداستر معادن به نشانی https://cadastre.mimt.gov.ir  مشخص شده اند و متقاضیان می توانند طبق آگهی مزایده مندرج در سامانه ستاد، محدوده های مورد نظر را بر روی سامانه کاداستر مشاهده نمایند.
تذکر: به پیشنهادات خارج از سامانه در زمان بازگشایی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
تضمین شرکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی طبق فرمت تعریف شده در آیین نامه تضمین معاملات دولتی به شماره 123402/ت50659هـ مورخ 22/09/1394 به انضمام تایید شماره سپام از بانک مربوطه و یا فیش واریزی به حساب تمرکز وجوه سپرده سازمان نزد بانک مرکزی طبق جدول زیر،  به عنوان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می باشد.
تذکر 1: سازمان صنعت، معدن و تجارت از پذیرفتن هر نوع چکهای شخصی، سفته، چک بانکی، مسافرتی به عنوان سپرده معذور است.
تذکر 2: مشخصات موضوع مزایده در ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز نقدی ذکر شود.
تذکر 3:  پاکت (الف) فراخوان علاوه بر درج در سامانه ستاد، باید لاک و مهر شده تا قبل از اتمام مهلت ارائه پیشنهادات به دبیرخانه سازمان به نشانی بندرعباس، گلشهر، انتهای خیابان طلوع تحویل داده شود.

ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت و اطلاع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محتــرم از این طریق امکان پذیــر می باشد.
2. کلیه اطلاعات موارد مزایده شامل مشخصات، شرایط و نحوه مزایده در برد اعلان عمومی مزایده سامانه ستاد، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.
3. علاقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934-021
اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام استانها، در سایت https://www.setadiran.ir  بخش «ثبت نام/ پروفایل مزایده گر « موجود است.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها