آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگانسازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان در نظر دارد عملیات اصلاح و نوسازی و توسعه باغات روستاهای شمیل، سرخنگی، فورخورج و هماگ به مساحت  265 هکتار شامل تأمین و کاشت نهال مرکبات و پاجوش خرما را از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقوقی دارای مجوز از مراجع قانونی واگذار نماید. لذا از متقاضیان واجدالشرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شماره فراخوان 2001003757000009 پس از درج آگهی نوبت دوم به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir   مراجعه نمایند. تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 3.100.000.000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش نقدی واریزی به حساب شماره 4062042007685695  (شماره شبا IR530100004062042007685695) نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام تمرکز سپرده سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان که برای مدت سه ماه از تاریخ آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات معتبر و قابل تمدید باشد و هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

برای این مطلب تا کنون نظری ثبت نشده‌ است.
0 / 200
  • نظر شما پس از بررسی و تایید منتشر خواهد شد.
  • لطفا از بکاربردن الفاظ رکیک، توهین و تهمت به اشخاص حقیقی و حقوقی خودداری کنید.

آخرین خبرها