آرشیو مطالب

نویسنده: سامیه طهورنیان
news@sobhesahel.com
بحران سالخوردگی و دوران طلایی جمعیت در ایران
 افزایش جمعیت سالمند در ایران یکی از نگرانی‌های نوظهور کشور است. اصرار بر افزایش زاد و ولد، به منظور ایجاد توازن بین همین جمعیت سالمند و جوان است.
بررسی جنجال‌های اخیر پیرامون اظهارات سازمان بهداشت جهانی WHO یا سازمان دروغ جهانی!
انتشار جهانی ویروس کووید-19، توانست ابعاد و گرایش‌های سیاسی برخی از نهادهای به‌ظاهر بی‌طرف جهانی مانند سازمان بهداشت جهانی را مشخص کند. این روزها این سازمان بیش از هر مرکز مدیریت بحرانی در جهان به کانون توجه‌ها بدل شده‌است.

بیشتر