نرخ آبزیان

نرخ یک کیلو آبزیان در بازار ماهی‌فروشان بندرعباس | ۴ بهمن ۱۳۹۷
میگو درشت 85,000 تومان
ماهی سرخو 80,000 تومان
ماهی شیر 80,000 تومان
ماهی هوور 65,000 تومان
ماهی سنگسر 70,000 تومان