نرخ آبزیان

نرخ یک کیلو آبزیان در بازار ماهی‌فروشان بندرعباس | ۲۲ امرداد ۱۳۹۹
ماهی سرخو 100,000 تومان
ماهی هوور 65,000 تومان
ماهی سنگسر 85,000 تومان
ماهی مقوا پاپیل 35,000 تومان
ماهی بیا 45,000 تومان
میگو سره زرد 50,000 تومان
ماهی چمن 55,000 تومان
ماهی شورت 40,000 تومان
میگو سره 55,000 تومان