نرخ آبزیان

نرخ یک کیلو آبزیان در بازار ماهی‌فروشان بندرعباس | ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
ماهی سرخو 47,150 تومان
ماهی هوور 26,500 تومان
ماهی کفشک 40,250 تومان
ماهی مقوا پاپیل 25,000 تومان