نرخ آبزیان

نرخ یک کیلو آبزیان در بازار ماهی‌فروشان بندرعباس | ۲۸ تیر ۱۳۹۹
میگو ریز 25 تومان
میگو درشت 65 تومان
ماهی سرخو 65 تومان
ماهی هوور 40 تومان
ماهی کفشک 65 تومان
ماهی سنگسر 90 تومان
ماهی مقوا پاپیل 38 تومان
ماهی بیا 40 تومان
ماهی قدر 43 تومان
ماهی هامور 120 تومان
ماهی سکن 75 تومان
ماهی میش 90 تومان