ماسک های بلوطی منتشر شدمجموعه شعر فریبا حمزه ای شاعر هرمزگانی منتشر شد

ماسک های بلوطی عنوان مجموعه شعری است در قالب سپید از فریبا حمزه ای شاعر هرمزگانی که به تازگی به چاپ رسیده است ناشر این کتاب انتشارت هرمز است که این کتاب را در اختیار علاقه مندان قرار داده است

قریبا حمزه ای شاعر توانمند هرمزگانی ست که از مدت هاست به فعالیت ادبی می پردازد و ماسک های بلوطی اولین اثر چاپ شده او به صورت کتاب است اگرچه اشعارش پبش از این در نشریات داخلی و خارجی به چاپ رسیده است 

آخرین خبرها